Dịch vụ Phát hàng Thu tiền (COD)

Là dịch vụ đặc biệt được sử dụng kèm với các dịch vụ bưu chính mà người gửi có thể ủy thác cho Tasetco thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi và chuyển trả khoản tiền thu được đó cho người gửi.
Cập nhật: 18/05/2016 3:00:40 CH Lượt xem: 62
Chat trực tuyến