Dịch vụ hồ sơ thầu

Dịch vụ Chuyển phát hồ sơ thầu là gói dịch vụ đặc biệt của Tasetco trong đó hàng hóa bưu gửi của khách hàng là hồ sơ dự thầu. Khi sử dụng dịch vụ này, Tasetco cam kết phát hồ sơ thầu cho quý khách đúng thời gian chúng tôi thỏa thuận với người gửi.
Khi sử dụng gói dịch vụ chuyển phát hồ sơ thầu, Tasetco sẽ thay mặt nhà thầu đến nộp hồ sơ theo đúng thời gian yêu cầu
Khách hàng sẽ được thông báo keets quả phát bưu gửi, thông tin người nhận bưu gửi qua điện thoại, email hoặc được theo dõi hành trình đường đi của bưu gửi trong suốt quá trình vận chuyển
Cập nhật: 12/04/2016 11:11:23 SA Lượt xem: 39
Chat trực tuyến