Dịch vụ hỏa tốc

Là dịch vụ chuyển phát đặc biệt có thời gian toàn trình nhanh nhất hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và Tasetco. Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ trước 9giờ 30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ 15giờ đến 24giờ cùng ngày.
Cập nhật: 12/04/2016 11:07:07 SA Lượt xem: 54
Chat trực tuyến