CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Tasetco sử dụng thông tin thu thập từ Thành viên hoặc do Thành viên cung cấp cho một số hoặc tất cả Mục đích sau đây:

– Tạo thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của các Thành viên

– Cập nhật cho khách hàng về thời gian giao hàng và cho các mục đích hỗ trợ khách hàng

– So sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác

– Ngoài ra, Tasetco sẽ sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để quản lý tài khoản của Thành viên (nếu có) đã tạo lập với chúng tôi để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Thành viên

– Kiểm tra việc tải dữ liệu từ Tasetco; cải tiến bố cục và/hoặc nội dung của các trang bán hàng của Tasetco và tuỳ chỉnh cho người dùng

– Xác định khách truy cập trên Tasetco, tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người sử dụng

– Cung cấp cho khách hàng các thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng có thể hữu ích hoặc do khách hàng yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của người bán hoặc bên bán thứ ba, với điều kiện có cơ sở rằng khách hàng không phản đối việc chúng tôi liên lạc với những mục đích này

– Để gửi cho khách hàng các tài liệu tiếp thị và/hoặc quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của đối tác bán hàng hoặc để gửi bản tin từ Tasetco và từ các công ty liên kết

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Tasetco sử dụng thông tin của người dùng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến người dùng

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Tasetco

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng

3. Lưu trữ thông tin

– Thời gian lưu trữ thông tin: Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của các Thành viên sẽ được Tasetco lưu trữ an toàn, bảo mật trên máy chủ của Tasetco. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cho đến khi luật pháp yêu cầu hoặc phù hợp với mục đích thu thập thông tin. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin cho đến khi Thành viên có yêu cầu hủy bỏ hoặc Thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

– Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân: Các Thành viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị Tasetco
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Tasetco
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty CP TM và DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất
 • Địa chỉ: 40 Vũ Phạm Hàm – Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: 1900 558858

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website hoặc App có liên kết với – và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

– Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tasetco sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.