Dịch vụ đóng gói

STT       Kích thước hàng hoá dễ vỡ        Cước phí đóng xốp, cacton               Cước phí đóng gỗ
1 Dài, rộng, cao < 30cm 50.000 100.000
2 30cm ≤ dài, rộng, cao < 50cm 80.000
3 50cm ≤ dài, rộng, cao < 100cm 100.000 200.000
4 100cm ≤ dài, rộng, cao < 200cm Theo thoả thuận Theo thoả thuận
– Nếu quý khách hàng tự đóng góivui lòng đóng theo đúng quy cách, và bảo đảm an toàn theo quy định của các hãng vận chuyển (hàng không, đường bộ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900558858