CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.

XEM NGAY

CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

Dịch vụ “chuyển phát nhanh quốc tế” là dịch vụ chủ đạo của chúng tôi. Được chúng tôi chú trọng xây dựng, phát triển và cải tiến ngày càng hoàn thiện, tỏ rõ năng lực và tính ưu việt

XEM NGAY

DỊCH VỤ GIA TĂNG, DỊCH VỤ MỚI

Dịch vụ gia tăng, dịch vụ mới là những dịch vụ đi kèm được Tasetco phát triển đồng thời với các dịch vụ chính. Có thể kể ra 1 số dịch vụ như: Dịch vụ phát tận tay; Dịch vụ hóa đơn;…

XEM NGAY