Điều khoản và các điều kiện vận chuyển

CÁC ĐIỀU KHOẢN

Tasetco là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, hàng hoá trong nước và Quốc tế với thời gian nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất và chất lượng phục vụ tốt nhất.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Tasetco Hà Nội              024.39 439 439 / 024.37 833 104  website: www.tansonnhat.vn

Tasetco Hồ Chí Minh   028.35 472 472/ 028 35 472 204    Email: info@tansonnhat.vn

Tasetco Bình Dương     0274. 3765 119/ 0274 3765 283   Hotline: 1900 55 88 58

Tasetco Đà Nẵng           0236. 3996 699/ 0236. 3655 443               

 

Tasetco không được phép nhận gửi các hàng hoá sau:

 • Các loại hàng hoá, tài liệu vi phạm quy định của nhà nước về hàng cấm gửi, cấm lưu thông cấm xuất khẩu.
 • Hàng hoá có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các phương tiện khác.

Quyền và nghĩa vụ của người gửi:

Người sử dụng dịch vụ có quyền:

 • Yêu cầu Tasetco cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ.
 • Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với bưu gửi.
 • Yêu cầu Tasetco giải quyết khiếu nại về dịch vụ đã sử dụng.
 • Được bồi thường thiệt hại theo thoả thuận trong hợp đồng cung ứng dịch vụ:

             Bồi thường thiệt hại khi khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá:

Căn cứ theo sự thỏa thuận giữa hai bên và các quy định của Bảo hiểm Việt Nam nhưng không thấp hơn 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) dịch vụ đã sử dụng.

             Bồi thường thiệt hại khi khách hàng không sử dụng dịch vụ khai giá:

Căn cứ theo Luật Bưu chính và quy định tại điều số 25 của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/6/2011.

Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó. Đối với dịch vụ bưu chính trong nước mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng.

Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Trường hợp vi phạm hợp đồng đã giao kết do không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, Tasetco có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Người sử dụng có nghĩa vụ:

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và cung cấp mọi chứng từ hợp pháp khi gửi bưu gửi.
 • Chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo trên mẫu phiếu gửi.
 • Cung cấp đầy đủ số điện thoại di động với việc phát thư ngoài giờ (ngày thứ 7, chủ nhật, phát đêm…).
 • Người gửi phải chịu trách nhiệm đóng gói hoặc phí đóng gói các đồ đặc biệt, dễ vỡ.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông với tài liệu, hàng hóa.
 • Sử dụng đúng tên địa chỉ khi sử dụng dịch vụ chuyển phát và sử dụng tên địa chỉ của người khác khi được uỷ quyền.
 • Thanh toán đầy đủ cước dịch vụ đã sử dụng.
 • Bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các bên có liên quan tại Điều 42 của luật Bưu Chính.

Quyền và trách nhiệm của Tasetco:

Tasetco có quyền:

 • Từ chối phục vụ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 • Yêu cầu người gửi cho kiểm tra nội dung gói, kiện trước khi chấp nhận.

Tasetco có trách nhiệm:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ cho người sử dụng biết, bao gồm tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các thông tin liên quan khác thông qua các hình thức: Niêm yết tại nơi giao dịch, thông tin trực tiếp cho người sử dụng, in trên tờ rơi, quảng cáo dịch vụ và các hình thức khác.
 • Hướng dẫn người sử dụng các cách đóng gói, bọc bưu gửi để đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển phát.
 • Công bố các phương án giải quyết, các biện pháp sử lý trong trường hợp xảy ra sự cố không phát được…
 • Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người sử dụng dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của công ty.
 • Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của công ty công bố công khai cho người sử dụng quy định số 16/18-QĐ ngày 05/01/2018.

Thời hiệu khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại:

Thời hiệu khiếu nại:

+ 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;

+ 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

Căn cứ vào biên bản được lập tại thời điểm giao nhận hàng.

Thời hạn giải quyết khiếu nại:

+ Đối với dịch vụ chuyển phát trong nước tối đa là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Tasetco không chịu trách nhiệm bồi thường và hoàn cước trong trường hợp:

 • Đã được phát theo thoả thuận và người sử dụng dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.
 • Vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.
 • Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng tài liệu, hàng hoá và phát chậm gây nên.
 • Không phát được do lỗi của người gửi.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật: động đất, chiến sự, bão lụt…
 • Khiếu nại quá thời gian quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900558858