Dịch vụ cộng thêm

Dịch vụ gia tăng là các giải pháp giúp tối ưu toàn trình gửi hàng cho khách hàng và doanh nghiệp.

Là các dịch vụ kết hợp để gia tăng kèm theo dịch vụ vận chuyển khách hàng đã lựa chọn cho từng đơn hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các dịch vụ gia tăng được quy định mức phí riêng theo bảng giá kèm hợp đồng ký giữa Netco và khách hàng:

Các dịch vụ gia tăng cộng thêm của TASETCO

 • Bảo hiểm chứng từ
 • Bảo hiểm hàng hóa thông thường
 • Bảo hiểm hàng hóa giá trị cao
 • Hóa đơn tài chính
 • Dịch vụ thanh toán đầu nhận
 • Báo phát
 • Phát tận tay
 • Chuyển hoàn
 • Biên bản bàn giao
 • Phát đồng kiểm
 • Dịch vụ thông tin đầy đủ
 • Thư ký khách hàng
 • Dịch vụ lấy CMND người nhận
 • Nhận và phát tại địa chỉ
 • Ngoài giờ hành chính
 • Dịch vụ điện hoa
1900558858