Dịch vụ phát hàng thu tiền

Dịch vụ phát hàng – thu tiền là gì?

  • Dịch vụ phát hàng – Thu tiền (Cash on Delivery – COD) là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ bưu chính chuyển phát trong đó nhà vận chuyển được ủy thác thu hộ một khoản tiền nhất định do người gửi yêu cầu khi thực hiện việc phát bưu phẩm cho người nhận và hoàn trả lại số tiền đó cho người gửi.

Hình thức áp dụng dịch vụ

  • Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) áp dụng đối với các bưu gửi có giá trị tối đa là 50.000.000 vnđ.
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ COD phải thanh toán các khoản cước gồm cước dịch vụ cơ bản của bưu gửi COD, cước dịch vụ COD và các loại cước dịch vụ khác tuỳ theo từng loại dịch vụ mà khách hàng lựa chọn.
  • Phạm vi sử dụng dịch vụ COD theo bảng giá toàn trình (áp dụng cho TP, thị xã)

Chi phí dịch vụ chi tiết

STT SỐ TIỀN THU HỘ CƯỚC COD STT SỒ TIỀN THU HỘ CƯỚC COD
1 Đến 50.000 10.000 5 Từ     3.000.000 đến 5.000.000 6%
2 Từ  50.000 đến 150.000 10% 6 Từ     5.000.000 đến 10.000.000 5%
3 Từ 150.000 đến 1.000.000 8% 7 Từ     10.000.000 đến 20.000.000 4%
4 Từ 1.000.000 đến 3.000.000 7% 8 Trên  20.000.000 3%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900558858