Các quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bạn cần biết

Ngày nay, những quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa được đặt ra nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các bên hợp tác. Đồng thời, để đảm bảo sự trơn tru và hiệu quả trong quá trình vận chuyển, hợp đồng vận chuyển hàng hóa là yếu tố chính để định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Trong bài viết dưới đây, Tasetco sẽ nêu ra một số quy định quan trọng mà mọi doanh ngh

iệp hoặc bên liên quan đến lĩnh vực vận chuyển cần phải nắm rõ.

Các quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bạn cần biết

1. Chủ thể ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Quy định về chủ thể của hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo Bộ luật dân sự năm 2005 yêu cầu rằng các bên tham gia vào giao dịch này cần đáp ứng hai điều kiện chính:

  • Phải có năng lực theo quy định của pháp luật dân sự và thực hiện đủ hành vi dân sự phù hợp với bản chất của hợp đồng. 
  • Khi tham gia giao dịch, chủ thể phải là người tự nguyện tham gia, không bị áp đặt hoặc đe dọa từ bất kỳ bên nào.

2. Đối tượng trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa 

Đối tượng chính của hợp đồng vận chuyển hàng hóa là chính những hàng hóa được vận chuyển. Hàng hóa này bao gồm mọi loại tài sản, kể cả những tài sản sẽ hình thành trong tương lai. Trong hợp đồng vận chuyển, đối tượng hàng hóa không bao gồm những loại hàng bị cấm, hàng nguy hiểm đe dọa tính mạng và những loại hàng bị cấm lưu thông trên thị trường.

3. Nội dung cơ bản trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa 

Nội dung của hợp đồng vận chuyển hàng hóa được xác định theo thỏa thuận giữa các bên. Bên vận chuyển cam kết chuyển hàng hóa đến địa điểm đã thỏa thuận và giao nó cho chủ thể có quyền nhận. 

Bên chủ thể thuê vận chuyển hàng hóa có trách nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển.

Thông tin chi tiết trong hợp đồng bao gồm thời gian, địa điểm giao hàng và số lượng hàng hóa. Đồng thời, nó cũng mô tả quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong một số tình huống cụ thể có thể xảy ra. 

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa có thể được thiết lập thông qua hình thức văn bản hoặc lời nói. Vận đơn hoặc các chứng từ vận chuyển tương đương có vai trò là bằng chứng của sự thỏa thuận giữa các bên tham gia.

4. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị vận chuyển hàng hóa

Quy định về hợp đồng vận chuyển

Nhận hàng hóa từ bên thuê đơn vị vận chuyển

Bên vận chuyển phải đưa phương tiện đến bên thuê vận chuyển để tiếp nhận hàng hóa theo thỏa thuận trong quy định về hợp đồng vận chuyển. Phương tiện vận chuyển cần đáp ứng các yêu cầu về bảo quản tính chất của hàng hóa, đây được xem là một quy định quan trọng trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Bên vận chuyển có trách nhiệm nhận hàng hóa đúng thời gian và địa điểm. Trong trường hợp việc nhận chậm gây chi phí bảo quản, bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển. Ngược lại, nếu bên thuê vận chuyển chậm giao hàng, bên vận chuyển có thể yêu cầu bồi thường chi phí do việc lưu giữ phương tiện di chuyển. Bên vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển hàng hóa không đúng loại đã thỏa thuận trong hợp đồng. Họ cũng có quyền từ chối nhận hàng nếu tiêu chuẩn đóng gói không được đảm bảo, đặc biệt là với hàng hóa cấm lưu thông, có tính chất độc hại hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp có quy định về việc bên thuê vận chuyển phải xếp hàng lên phương tiện di chuyển, bên vận chuyển có trách nhiệm hướng dẫn quy trình sắp xếp hàng hóa.

Thực hiện vận chuyển hàng hóa theo điều kiện đã thỏa thuận

Bên vận chuyển phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được thỏa thuận trong quy định về hợp đồng vận chuyển. Trong trường hợp không đưa đúng địa điểm, bên vận chuyển phải tự thanh toán chi phí vận chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm quy định trước.

5. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê đơn trong quy định về hợp đồng vận chuyển

Quy định về hợp đồng vận chuyển

Gửi hàng hóa theo đúng quy định cho bên vận chuyển

Bên thuê vận chuyển cần gửi hàng hóa đến bên vận chuyển theo đúng thời hạn và địa điểm quy định. Hàng hóa phải được đóng gói đúng theo quy chuẩn, có mã hiệu đầy đủ và rõ ràng trong quy định vận chuyển. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận khác, bên thuê vận chuyển phải chịu chi phí bốc vác hàng lên phương tiện di chuyển.

Thanh toán đầy đủ chi phí cho đơn vị vận chuyển

Nghĩa vụ cơ bản nhất của bên thuê vận chuyển là thanh toán đầy đủ chi phí vận chuyển. Chi phí sẽ được thỏa thuận theo đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Bên thuê vận chuyển cũng cần thanh toán các khoản phí khác như tiền lưu kho, lưu bãi, tùy thuộc vào thỏa thuận trong quy định về hợp đồng vận chuyển.

Bảo quản và theo dõi hàng hóa trên đường vận chuyển

Có thể thỏa thuận giữa hai bên để bên thuê vận chuyển cử người theo dõi hàng hóa, đặc biệt nếu hàng hóa có giá trị lớn hoặc đòi hỏi chế độ bảo quản đặc biệt. Trong trường hợp bên thuê vận chuyển theo dõi hàng hóa và hàng bị hư hỏng, bên thuê vận chuyển phải chịu trách nhiệm và chịu tổn thất đối với những tổn thất hàng hóa đó, trừ khi có thỏa thuận khác trong quy định về hợp động vận chuyển

Lời kết

Việc nắm vững các quy định về hợp đồng vận chuyển là điểu quan trọng để đạt được sự thành công và an toàn trong quá trình giao thương. Qua bài viết trên của Tasetco, hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan về những điều cơ bản cần biết về hợp đồng vận chuyển hàng hóa

1900558858